Τα ρολά πυρασφάλειας τοποθετούνται σε χώρους κτιρίων όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς απομονώνουν τους χώρους αυτούς και εμποδίζουν (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βάσει της μελέτης πυροπροστασίας) την επέκταση της στους υπόλοιπους χώρους, ώστε να εκκενωθεί με ασφάλεια το κτίριο.

Flameshield

Χαρακτηριστικά-προδιαγραφές

 • Η κουρτίνα του ρολού κατασκευάζεται από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας κοίλης διατομής 75mm, ελάχιστου πάχους 0.9mm
 • Τύμπανο και άξονας από ατσάλι που στηρίζονται σε τριβείς (ρουλεμάν) στα άκρα τους και ασφαλίζονται με περαστές ασφάλειες στις ανάλογες βάσεις. Το μέγεθος και το πάχος του άξονα καθορίζεται από τις διαστάσεις του ρολού
 • Οδηγοί πλάτους 65mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 3mm, στερεωμένοι σε χαλύβδινη γωνιά 75mmX 50mm
 • Κουτί καλύψεως του τυλίγματος του ρολού από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.9mm, με ενισχύσεις ανάλογα με τον χρόνο πυραντίστασης και το πλάτος του ρολού
 • Μοτέρ ρολού τριφασικό (380V,50Hz) με μηχανισμό ελέγχου καθόδου του ρολού, χειροκίνητη λειτουργία με αλυσίδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μπουτονιέρα ανόδου-καθόδου του ρολού
 • Αυτόματο σύστημα με σωληνοειδές πηνίο για απελευθέρωση του ρολού σε περίπτωση πυρκαγιάς, το οποίο ενεργοποιείται με σήμα 24V 0.5Aαπό την πυρανίχνευση του κτιρίου, με δυνατότητα επαναφοράς (μετά την διακοπή του σήματος πυρανίχνευσης) (firerelay)
 • Εύτηκτος σύνδεσμος (fusiblelink) για απελευθέρωση και κλείσιμο του ρολού σε περίπτωση πυρκαγιάς
 • Εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Πιστοποιητικά σύμφωνα με τα πρότυπα πυρασφαλείας :Κατά WARRES No 145904, δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο BS 476 part 22:1987 Warrington Fire Manufacturing Assessment
 • Οπτικοακουστική προειδοποίηση (FDI)
 • Βάρος: Περίπου 30 Kg/m2
 • Χρόνος πυραντίστασης έως 240min
 • Τα ρολά πυρασφάλειας δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές λειτουργίας των συνήθων ρολών ασφαλείας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τέτοια
 • Δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής των ρολών σε χρώματα RAL
fire_shutter_test