Διαθέσιμα προφίλ

Προφίλ κοίλης διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο με μόνωση (L2in-A2in)

 Αυτός ο τύπος προφίλ κατασκευάζεται από χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ φύλλα λαμαρίνας κοίλης διατομή πάχους 0,4mm ειδικά σχεδιασμένης για μειωμένα επίπεδα θορύβου κατά την λειτουργία του ρολού. Ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με οριζόντιες νευρώσεις, επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα αντοχής. Η πλήρωση του προφίλ με υψηλής αντοχής μόνωση πολυουρεθάνης, βελτιώνει την θερμομόνωση και την ηχομόνωση όπως επίσης και την στιβαρότητα της κατασκευής.

L2in_profile
L2in_specs