Διαθέσιμα προφίλ

Προφίλ κοίλης διατομής κλειστού τύπου από γαλβανισμένη λαμαρίνα (L80)

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού κατασκευάζεται από αλληλοσυνδεόμενα χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ προφίλ κοίλης διατομής 80mm με πάχος από 0,8mm έως 1,0mm. Αυτός ο τύπος προφίλ έχει ενισχυμένη διατομή η οποία είναι κατάλληλη για την κάλυψη μεσαίων και μεγάλων οικοδομικών ανοιγμάτων. Διατίθεται με διάτρηση στο ρολό ασφαλείας L80D.

L80
L80specs

Προφίλ επίπεδης διατομής κλειστού τύπου από γαλβανισμένη λαμαρίνα (L110)

Ο συγκεκριμένος τύπος ρολού κατασκευάζεται από αλληλοσυνδεόμενα χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ προφίλ επίπεδης διατομής 110mm με πάχος από 0,8mm έως 1,2mm. Το προφίλ L110 αποτελεί το πιο διαδεδομένο προφίλ ρολού ασφαλείας και έχει μικρό κόστος. Διατίθεται με διάτρηση στο ρολό ασφαλείας L110D.

L110
L110specs