Διαθέσιμα προφίλ

Προφίλ επίπεδης διατομής κλειστού τύπου από γαλβανισμένη λαμαρίνα (L105-2)

Προφίλ από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα επίπεδης τομής διπλού τοιχώματος πάχους έως 1,2mm. Ιδιαίτερης αντοχής και στιβαρότητας. Ιδανικό προφίλ για ρολά που καλύπτουν μεγάλα ανοίγματα και δέχονται ισχυρές ανεμοπιέσεις Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, αυτός ο τύπος ρολού μπορεί να αντέξει περισσότερα από 80Kp/m2 ανεμοπίεση ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 18 μέτρα σε πλάτος.

L105-2profile
L105-2specs

Προφίλ επίπεδης διατομής κλειστού τύπου από αλουμίνιο (A100)

Προφίλ από αλουμίνιο διέλασης επίπεδης διατομής πάχους 1,4mm (το κάθε τοίχωμα). Κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα. Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, ο τύπος αυτός ρολού μπορεί να αντέξει πάνω από 50 Kp/m2 ανεμοπίεσης, ενώ ταυτόχρονα ο συνδυασμός χαμηλού βάρους και στιβαρής κατασκευής προσφέρει άνεση στη λειτουργία του και προστασία από εξωτερικούς παράγοντες.

A100
A100specs